Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ФИРМЕНИЯ САЙТ МЕБЕЛИ ТАНЯ:

Уважаеми клиенти, моля да се запознаете с Общи условия, преди да използвате нашия уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между магазин МЕБЕЛИ ТАНЯ (наричан по-долу на места mebelitania.com) от една страна и Потребителите на тази интернет страница ползващи предоставените стоки и услуги, намиращи се на нашия домейн www.mebelitania.com (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от магазин МЕБЕЛИ ТАНЯ (наричани за краткост Услуги).
С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страницата (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Магазин МЕБЕЛИ ТАНЯ представлява фирма Снежа Димитрова – Таня, регистрирана в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София ул. Тумба №57, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК_____

1. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА МЕБЕЛИ ТАНЯ
Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са публикувани” и факта, че mebelitania.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Сайтът не изисква регистрация и лични данни на клиента. Сайтът не използва „Бисквитки“

2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, KОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА МЕБЕЛИ ТАНЯ
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на mebelitania.com при използване на Сайта.

3. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
Фирма „Снежа Димитрова – Таня” си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Фирма „Снежа Димитрова – Таня” и лицето публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Фирма „Снежа Димитрова – Таня” не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени в mebelitania.com стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на фирмата и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на Сайта mebelitania.com към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от mebelitania.com и по отношение на използването на препратката извън Сайта на Фирма „Снежа Димитрова – Таня” настоящите Общи условия не се прилагат.

Фирма „Снежа Димитрова – Таня” не контролира сайтове, които не са собственост на фирмата и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им.

С настоящите Общи условия Фирма „Снежа Димитрова – Таня” информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и mebelitania.com не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

4. ПРЕДСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ НА САЙТА Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове Каталози и Подкаталози В линка към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.
mebelitania.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

mebelitania.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: 1. Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; 2. Няма общоприета еднозначна терминология на Български език; 3. Самата стока е носител на информация на Английски език. Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. mebelitania.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана.
5. БИСКВИТКИ (COOKIES) И РЕМАРКЕТИНГ Докато разглеждате mebelitania.com към Вашия браузър НЯМА да бъдат добавени рекламни бисквитки!
6. ДРУГИ mebelitania.com има право да променя информацията публикувана на Сайта без предварително уведомление. mebelitania.com декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани чрез Сайта на Фирма “Снежа Димитрова – Таня”. За въпроси и запитвания, чрез сътрудник от на тел: 0896 778 524 телефон/факс: 02 927 73 43 мобилен: 0897 898 136 , или на e-mail: mebelitania@abv.bg само в дните от Понеделник до Петък и в рамките на работното време: от 10:00 до 18:00 часа.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. При използване на сайта на mebelitania.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С ОБШИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА Фирма “Снежа Димитрова – Таня” С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА Фирма “Снежа Димитрова – Таня”, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

За контакт с Фирма “Снежа Димитрова – Таня”, моля използвайте:
гр. София, ж.к. Люлин 3
бул. Захари Стоянов, № 40
Работно време: от 10 до 18 часа
от понеделник до петък и
от 10 до 14 часа в събота.
мобилен: 0896 778 524
телефон/факс: 02 927 73 43
мобилен: 0897 898 136
E-mail: mebelitania@abv.bg